PLATFORMA TESLIN NAROD

Motivacija za izradu kompleksnog i ambicioznog projekta Teslin narod pronađena je usled identifikovanja brojnih problema sa kojima se sureću naši ljudi iz dijaspore i pronalaska odgovora na važna pitanja koja se generalno tiču našeg naroda u matici i dijaspori.

Koliko Srba ima u svetu? Koliki je broj uspešnih Srba u svetu? U čemu su Srbi dobri i zbog čega su priznati u zajednicama u kojima žive? Ko su ti uspešni Srbi u svetu? Da li su i na koji način su povezani? Znaju li jedni za druge? Poznaju li se i prepoznaju li se? Znaju li Srbi da su Srbi? Neguju li srpske običaje? Da li znaju i čuvaju srpsku tradiciju?

Platforma Teslin narod predstavlja opšti termin za objedinjavanje skupa servisa, alata i softverskih proizvoda koji će biti izrađeni od strane Tesline naučne fondacije sa sedištem u Filadelfiji, a biće omogućena podrška nezavisnim programerima koji mogu praviti sopstvene aplikacije i servise koji imaju pristup podacima Platforme Teslin narod. Platforma će ponuditi skup programskih interfejsa i alata koji će omogućiti nezavisnim programerima ugodan rad. U prvoj fazi bila bi podržana verzija na srpskom i engleskom jeziku, a kasnije i na drugim jezicima.

Platforma Teslin narod predstavlja logično rešenje pomenutih problema i davanje odgovora na postavljena pitanja na taj način što će na originalan i interesantan način omogućiti kontakt između naših ljudi u dijaspori i dijaspore sa maticom. Platforma treba da predstavlja moćan dvosmeran komunikacioni kanal između dijaspore i matice putem koga bi se bolje čuli i razumeli, dolazili konsenzusom do konstruktivnih ideja i realizacije istih, bržih, pouzdanijih i kvalitetnijih rešenja tekućih problema, kako u dijaspori tako i u matici.

Platforma Teslin narod bi putem kvalitetnih i afirmativnih eseja o istaknutim i važnim predstavnicima Srba i prijatelja srpskoga naroda u dijaspori, dokumetarnim video materijalima i drugim multimedijalnim sadržajima predstavila istinite činjenice o dometima srpske inteligencije u dijaspori i njenog uticaja na globano društvo. Akcenat bi bio stavljen na informisanje naroda u Srbiji o njegovoj istorijskoj ulozi u SAD i svetu, važnoj istorijskoj saradnji između Srbije i SAD, kao i Srbije i sveta. Prikazivanjem takvih informacija treba informisati Srbe i internacionalnu javnost o kvalitetu srpskog naroda i njegovom potencijalu, učiniti ponosnom našu dijasporu na srpsko poreklo i pripadnost američkom društvu ili zemljama u kojima žive i čijoj izgradnji učestvuju, i motivisati je na uzimanje sprskog državljanstva.

Platforma Teslin narod predstavlja vrednu riznicu, koja je od izuzetnog značaja za Srbe zbog autentičnih podataka o značajnim ličnostima, i sprečava da njihova dela odu u zaborav.

About the author: Teslina naučna fondacija Srbija

39 comments to “PLATFORMA TESLIN NAROD”

You can leave a reply or Trackback this post.

 1. binance sign up - December 17, 2023 at 9:55 am

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 2. Binance referral - December 19, 2023 at 1:35 am

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/ph/register-person?ref=B4EPR6J0

 3. M tài khon binance - December 22, 2023 at 8:55 am

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/vi/register?ref=S5H7X3LP

 4. Dang k'y binance - December 23, 2023 at 1:40 am

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/vi/register-person?ref=GJY4VW8W

 5. binance konta izveide - December 26, 2023 at 8:19 pm

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/lv/register-person?ref=53551167

 6. create a binance account - December 30, 2023 at 6:21 pm

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/en/register?ref=DB40ITMB

 7. www.binance.com - December 31, 2023 at 12:27 pm

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/ur/register?ref=UM6SMJM3

 8. inscreva-se na binance - January 2, 2024 at 6:29 pm

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/pt-BR/register-person?ref=IJFGOAID

 9. www.binance.com registrēties - January 4, 2024 at 10:43 am

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/lv/register-person?ref=FIHEGIZ8

 10. 免費binance帳戶 - January 4, 2024 at 7:57 pm

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/zh-TC/register-person?ref=S5H7X3LP

 11. Реферальная программа binance - January 8, 2024 at 5:53 am

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/ru/join?ref=W0BCQMF1

 12. binance - January 12, 2024 at 1:05 pm

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/bn/join?ref=OMM3XK51

 13. binance - January 13, 2024 at 6:17 pm

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/pt-BR/join?ref=V2H9AFPY

 14. 開設binance帳戶 - January 16, 2024 at 1:13 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/zh-TC/join?ref=RQUR4BEO

 15. binance us registrācija - January 18, 2024 at 2:01 am

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/lv/register?ref=OMM3XK51

 16. binance Препоръчителство - January 18, 2024 at 12:03 pm

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/bg/join?ref=YY80CKRN

 17. binance konta izveide - January 22, 2024 at 10:49 pm

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/lv/join?ref=V2H9AFPY

 18. binance - January 31, 2024 at 11:51 pm

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/ar/register?ref=RQUR4BEO

 19. binance Бонус за регистрация - February 3, 2024 at 4:38 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/bg/join?ref=UM6SMJM3

 20. Binance创建账户 - February 4, 2024 at 10:54 am

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=UM6SMJM3

 21. binance - February 5, 2024 at 12:46 pm

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.info/ka-GE/join?ref=JHQQKNKN

 22. nejlepsí binance referencní kód - February 6, 2024 at 5:22 am

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/cs/register?ref=WTOZ531Y

 23. binance - February 13, 2024 at 12:02 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/ru-UA/join?ref=FIHEGIZ8

 24. Crie uma conta gratuita - February 14, 2024 at 12:25 am

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.info/pt-PT/join?ref=JHQQKNKN

 25. www.binance.com registrera dig - February 17, 2024 at 3:06 pm

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/sv/join?ref=IJFGOAID

 26. Бонус за регистрацию в binance - February 18, 2024 at 2:26 pm

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.info/ru-UA/join?ref=YY80CKRN

 27. бнанс Реферальний код - February 20, 2024 at 12:13 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/uk-UA/register?ref=VDVEQ78S

 28. código de indicac~ao binance - February 20, 2024 at 2:08 pm

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.info/pt-PT/join?ref=GJY4VW8W

 29. registrácia na binance - February 24, 2024 at 12:50 pm

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/sk/join?ref=WTOZ531Y

 30. бнанс реферальна програма - March 1, 2024 at 2:02 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/uk-UA/join?ref=PORL8W0Z

 31. vytvorenie úctu na binance - March 7, 2024 at 1:06 am

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 32. binance Registrācija - March 8, 2024 at 7:16 pm

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

 33. b^onus de inscric~ao na binance - March 11, 2024 at 6:37 pm

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 34. binance - March 11, 2024 at 9:31 pm

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 35. binance - March 12, 2024 at 8:10 pm

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 36. Create Personal Account - March 15, 2024 at 1:11 am

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 37. Kisisel Hesap Olusturun - March 16, 2024 at 5:31 am

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.