NOVI PROJEKTI

Predstavljanje Digitalne platforme Tesline naučne fondacije Centar za komunikacije Teslatalk.TV Tesla kroz umetnost i muziku Tesla kroz edukativni proces TESLIN EDUKATIVNI ELEKTRIČNI AUTOBUS Teslina naučna fondacija je prepoznala potrebu da podstakne mlade ljude da “razmišljaju izvan kutije” tj. da u svom istraživačkom radu idu izvan granica zvanične nauke. Iz tog razloga jedan od osnovnih ciljeva […]

PLATFORMA TESLIN NAROD

Motivacija za izradu kompleksnog i ambicioznog projekta Teslin narod pronađena je usled identifikovanja brojnih problema sa kojima se sureću naši ljudi iz dijaspore i pronalaska odgovora na važna pitanja koja se generalno tiču našeg naroda u matici i dijaspori. Koliko Srba ima u svetu? Koliki je broj uspešnih Srba u svetu? U čemu su Srbi […]

TESLA- PAST PRESENT FUTURE

Tesla Science Foundation (Teslasciencefoundation.org) je osnovana 10. jula 2004.godine pod imenom “Nikola Tesla Inventors Club”, u Srpskoj Crkvi, u Filadefiji. Klub je privukao veliki broj ljudi, a predanim radom osnivača 2010.godine dobija status neprofitne organizacije “Tesla Science Foundation”. Naša misija ostaje ista: promocija života i dela Nikole Tesle. 2013. godine smo osnovali “Teslinu naučnu fondaciju […]