Planirane aktivnosti

U skladu sa radnim planom Tesline naučne fondacije planirane aktivnosti su:

TOP