Teslini patenti

Iako je Nikola Tesla započeo svoj pronalazački rad još početkom osamdesetih godina devetnaestog veka i to u periodu od 1881. do 1882. godine, kada je radio u Centralnom telegrafskom uredu u Budimpešti, nema nikakvih podataka o tome da je pokušao da dobije patent za bilo koji od svojih pronalazaka. Svoju prvu prijavu patenta za električnu lučnu lampu Tesla podnosi tek posle dolaska u SAD, 30. marta 1884. godine, neposredno posle odlaska iz Edisonove i osnivanja sopstvene kompanije „Tesla Electric Light & Manufacturing“. U naredne 43 godine, zaključno sa 1928. godinom, Nikola Tesla je zaštitio patentima veliki broj svojih pronalazaka, počevši od patenta US 334,823 A za komutator za dinamo-električne mašine pa sve do patenta US 1,655,114 A za aparaturu za vazdušni transport.

Tesla je imao ukupno 112 registrovanih američkih patenata, dok konačan broj Teslinih patenata u drugim zemljama još uvek nije definitivno utvrđen. Do sada je otkriveno 196 Teslinih patenata iz još 26 drugih zemalja osim SAD, pri čemu je Tesla imao najviše odobrenih patenata u Francuskoj – 30, a zatim u Velikoj Britaniji (29), Belgiji (27), Nemačkoj (21), Italiji (19) i Austriji (15), dok je u ostalim zemljama imao između 1 i 7 patenata. Shodno navedenom Tesla je imao ukupno bar 308 patenata iz 27 različitih zemalja na pet kontinenata. Međutim, mnogi od ovih patenata se odnose na iste Tesline pronalaske.

Razlog za to što za jedan isti pronalazak postoji više patenata iz različitih zemalja je taj što je svaki patent teritorijalno ograničen, što znači da važi samo u državi u kojoj je izdat. Skup patenata kojima je zaštićen taj isti pronalazak u različitim zemljama se naziva patentnom familijom, dok se patenti koji sačinjavaju patentnu familiju nazivaju analozima, a patent za koji je podneta prva prijava se naziva osnovnim patentom.

Analizom i upoređivanjem Teslinih patenata je utvrđeno da je Tesla za svoje pronalaske dobio 116 osnovnih patenata, od čega je 109 američkih patenata i 7 britanskih, kojima je zaštitio ukupno 125 svojih pronalazaka. Preostala 192 patenta predstavljaju analoge ovih osnovnih patenata. Pronalasci koje je Tesla zaštitio u najvećem broju zemalja su njegova pumpa i turbina (američki patenti US 1,061,142 i US 1,061,206), za koje je dobio 23 patenta u 22 različite zemlje. Nasuprot tome, čak 54 Teslina osnovna patenta iz SAD nemaju analoge u drugim zemljema. Najveći broj prijava patenata Tesla je podneo 1889. godine – ukupno 37 prijava – koje se odnose na njegov polifazni sistem.

U arhivu Muzeja Nikole Tesle postoje i podaci o 33 američke prijave patenta za koje Tesla nije dobio patente, kao i o prijavama patenata koje je Tesla pripremio za podnošenje, ali to ipak nije učinio. Pored toga, Tesla je stvorio i značajan broj pronalazaka koje nikada nije pokušao da zaštiti patentima, kao što je, na primer, primena visokofrekventnih struja za medicinske svrhe.

Lista Teslinih patenata

Translate »
TOP