Nikola Tesla

Tesla je iza nas, Tesla je sa nama, Tesla je ispred nas!

Nikola Tesla

Teslin dan
10. jul ( 1856.)

Kao deo svetske zajednice, ponosni smo na činjenicu da je iz našeg naroda ponikao jedan od svetskih najvećih umova, tehnički vizionar, pronalazač, inženjer elektrotehnike Nikola Tesla.

Njegovi pronalasci ostavili su neizbrisiv trag u istoriji ljudske civilizacije. Oni su direktno uticali na tehnološki razvitak čovečanstva i tako ostavili duboki pečat u svetskoj nauci, obrazovanju i savremenoj tehnologiji. Zahvaljujući njihovoj primeni otpočela je svetska elektrifikacija, pokrenut razvitak moderne industrije, razvile su se nove naučne discipline, novi mediji ( radio i televizija), započela je era “teleautomatike” – kako je Tesla govorio, a današnjim rečnikom rečeno to je prenos signala na daljinu kroz prirodnu sredinu bežičnim putem, to jest bežično daljinsko upravljanje – i još mnogo toga, a što je teško i pobrojati.
Jednom rečju, Nikola Tesla je svojim izumima zadužio čitav svet, jer nema oblasti ljudske delatnosti u kojima  nisu primenjeni njegovi izumi.

Iako je za života stekao svetski ugled i slavu nije tome davao mnogo značaja i nikada nije zaboravio svoje poreklo i svoj narod, naprotiv – to je sa ponosom isticao: “Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina!”

Tako je Tesla razmišljao o svojim dostignućima. Njegov cilj je bio da ih nesebično podari čitavom svetu! Nije radio da bi zgrtao bogatstvo za sebe, već da sve što postigne nesebično podeli sa svim ljudima sveta bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i ideološku pripadnost.

Iako je često bio u besparici nije bio pokoleban u nameri da stvara, a svojim primerom i izjavama podsticao je i mlade na stvaralački rad: “Mladi čovek ne treba da žali što nema milion dolara da bi stvorio neku ideju. Misliti se može i bez milion dolara, a mišljenje rađa ideje.” – govorio je Tesla.

Iako je bio svestan činjenice da bez novca ne može da realizuje svoje ideje, nije se zaustavljao. Nije se ustručavao da moljaka bogate i moćne da mu obezbede novac, ali ne za sebe, već za svoja dela koja je unapred namenio čitavom ljudskom rodu. Na žalost nisu mu uvek izlazili u susret.


Ima li još nekoga na ovoj planeti, ko je sve što je imao i znao podelio sa čitavim čovečanstvom i pri tome nije tražio ništa za sebe, a za uzvrat, za života, od tog sveta nije dobio ništa?!
Osim Tesle – nema.

Istina, svet mu je posthumno dodelio priznanje koje je u istoriji nauke dobio samo mali broj stvaralaca. Na Generalnoj konferenciji težina i mera u Parizu 1960. godine, doneta je odluka da se po njegovom imenu označava fizička veličina, jedinica magnetske indukcije – Tesla!
Tako se Tesla svrstao među četrnaest ljudi koje je savremeni svet označio kao najzaslužnije za razvoj ljudske civilizacije.
Nezapamćeno je u svetu, ni pre ni posle Tesle, da je postojao jedan takav briljantan um koji je vatrometom svojih ideja pokretao lavinu stvaralačkih lančanih reakcija i proizvoda koji su promenili izgled i život na planeti.

Samo nekim od preko tri stotine priznatih patenata, među kojima su:

– komutatori za dinamo-električne mašine
– dinamo-električne mašine
– elektromagnetski motori sa naizmeničnim strujama
– sistemi pretvaranja i raspodele električne struje
– električni prenos snage i drugi.

Pre više od stotinu godina Tesla je ukrotio prirodu i njene sile, sile vode i sile munja i stavio ih u službu čovečanstva.

Njegova dostignuća koristimo i danas gotovo u izvornom obliku, onako kako ih je on osmislio i napravio.
Ali, nisu sva Teslina dostignuća i pronalasci ni danas potpuno razjašnjena i stavljena u službu ljudske zajednice. Time će se baviti neka buduća pokoljenja.

I zbog toga, svima zainteresovanima dajemo na znanje: 
Proslavljamo Teslin dan u čast i slavu imena i dela Nikole Tesle!

U Zemunu,
maj 2016. godine

Radomir Putnik 

Translate »
TOP