Članovi odbora TNFS-a

OSNIVAČ

Nikola Lončar

Predsednik Upravnog odbora

Predrag Karasović

Članovi Upravnog odbora

  • Dragan Sabljov
  • Zoran Bulović
  • Jelena Šijan
  • Luka Radojević
  • Marko Jelić
  • Miloje Popović
  • Nataša Cvijović
  • Radoslav Perović
  • Stevo Babić

Jelena Šijan, menadžer projekta

Upravitelj

Stevo Božanić

TOP