Članovi odbora TNFS-a

OSNIVAČ

Nikola Lončar

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Bulović

Upravitelj

Stevo Božanić

Članovi Upravnog odbora

  • Dragan Sabljov
  • Predrag Karasović
  • Radoslav Perović
  • Stevo Babić
  • Vesna Đerić, Grafički Dizajner / Putevima Tesle 
  • Mirjana Stojanovic Trivanovic, Doktor ekonomskih nauka, profesor

Spoljni saradnici: 

Milica Savić, Marketing Menadžer 

Marina Bulatović, PR Menadžer i Konsultant

Translate »
TOP