Članovi odbora TNFS-a

OSNIVAČ

Nikola Lončar

Predsednik Upravnog odbora

Srđan Sotirov

Upravitelj

Stevo Božanić

Članovi Upravnog odbora

Dragan Sabljov

Predrag Karasović

Radoslav Perović

Stevo Babić

Vesna Mrković

Prof. dr Mirjana Stojanovic Trivanović

Zoran Bulović

Dr Vjera Mujović

Jasmina Stoiljkovic

Maja Cvetkovic Sotirov

Branko Filipović

Milutin Komanović

Milan Knezević

Sasa Jevtić

Marko Lemaić

Gordana Nenadović

Spoljni saradnici: 

Milica Savić, Marketing Menadžer 

Marina Bulatović, PR Menadžer i Konsultant

Translate »
TOP