PLATFORMA TESLIN NAROD

Motivacija za izradu kompleksnog i ambicioznog projekta Teslin narod pronađena je usled identifikovanja brojnih problema sa kojima se sureću naši ljudi iz dijaspore i pronalaska odgovora na važna pitanja koja se generalno tiču našeg naroda u matici i dijaspori.

Koliko Srba ima u svetu? Koliki je broj uspešnih Srba u svetu? U čemu su Srbi dobri i zbog čega su priznati u zajednicama u kojima žive? Ko su ti uspešni Srbi u svetu? Da li su i na koji način su povezani? Znaju li jedni za druge? Poznaju li se i prepoznaju li se? Znaju li Srbi da su Srbi? Neguju li srpske običaje? Da li znaju i čuvaju srpsku tradiciju?

Platforma Teslin narod predstavlja opšti termin za objedinjavanje skupa servisa, alata i softverskih proizvoda koji će biti izrađeni od strane Tesline naučne fondacije sa sedištem u Filadelfiji, a biće omogućena podrška nezavisnim programerima koji mogu praviti sopstvene aplikacije i servise koji imaju pristup podacima Platforme Teslin narod. Platforma će ponuditi skup programskih interfejsa i alata koji će omogućiti nezavisnim programerima ugodan rad. U prvoj fazi bila bi podržana verzija na srpskom i engleskom jeziku, a kasnije i na drugim jezicima.

Platforma Teslin narod predstavlja logično rešenje pomenutih problema i davanje odgovora na postavljena pitanja na taj način što će na originalan i interesantan način omogućiti kontakt između naših ljudi u dijaspori i dijaspore sa maticom. Platforma treba da predstavlja moćan dvosmeran komunikacioni kanal između dijaspore i matice putem koga bi se bolje čuli i razumeli, dolazili konsenzusom do konstruktivnih ideja i realizacije istih, bržih, pouzdanijih i kvalitetnijih rešenja tekućih problema, kako u dijaspori tako i u matici.

Platforma Teslin narod bi putem kvalitetnih i afirmativnih eseja o istaknutim i važnim predstavnicima Srba i prijatelja srpskoga naroda u dijaspori, dokumetarnim video materijalima i drugim multimedijalnim sadržajima predstavila istinite činjenice o dometima srpske inteligencije u dijaspori i njenog uticaja na globano društvo. Akcenat bi bio stavljen na informisanje naroda u Srbiji o njegovoj istorijskoj ulozi u SAD i svetu, važnoj istorijskoj saradnji između Srbije i SAD, kao i Srbije i sveta. Prikazivanjem takvih informacija treba informisati Srbe i internacionalnu javnost o kvalitetu srpskog naroda i njegovom potencijalu, učiniti ponosnom našu dijasporu na srpsko poreklo i pripadnost američkom društvu ili zemljama u kojima žive i čijoj izgradnji učestvuju, i motivisati je na uzimanje sprskog državljanstva.

Platforma Teslin narod predstavlja vrednu riznicu, koja je od izuzetnog značaja za Srbe zbog autentičnih podataka o značajnim ličnostima, i sprečava da njihova dela odu u zaborav.

About the author: Teslina naučna fondacija Srbija

Leave a Reply

Your email address will not be published.