Teslina predavanja

1. Nov sistem motora i transformatora naizmenične struje
Predavanje održano u Američkom institutu elektroinženjera u Njujorku, 16. maja 1888. godine.


2. Eksperimenti sa naizmeničnim strujama vrlo visoke frekvencije i njihova primena u veštačkom osvetljenju
Predavanje održano u Američkom institutu elektroinženjera na Kolumbija koledžu u Njujorku, 20. maja 1891. godine.


3. Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokog napona i visoke frekvencije
Predavanje održano u Institutu elektroinženjera u Londonu, 3. februara 1892, i u Kraljevskom institutu u Londonu, 4. februara 1892. Takođe, u Međunarodnom udruženju električara i u Društvu za fiziku u Parizu.


4. O svetlosti i drugim pojmovima visoke frekvencije
Predavanje održano u Frenklinovom institutu u Filadelfiji, 24. februara 1893, i u Nacionalnom udruženju za električno osvetljenje u Sent Luisu, 1. marta 1893. godine.


5. O MEHANIČKIM I ELEKTROMEHANIČKIM OSCILATORIMA
Predavanje održano 25. avgusta 1893, u Hali poljoprivrede, na Svetskoj izložbi u Čikagu. Ovo predavanje nije objavljeno niti sačuvano u rukopisu u Teslinoj ostavštini. Najverovatnije je izgorelo zajedno sa drugim njegovim stvarima u požaru 13. marta 1895. Zahvaljujući T. K. Martinu, novinaru i publicisti, u tadašnjoj štampi izašao je detaljan prikaz predavanja i eksperimenata koje je Tesla izveo.


6. Visokofrekventni oscilatori za elektroterapeutske i druge namene
Predavanje održano u Elektroterapeutskom udruženju u Bafalu, 13. septembra 1898. godine.


7. Visokofrekventni oscilatori i upravljači električnih kola
Predavanje održano u Njujorškoj akademiji nauka, 6. aprila 1897. godine.


8. O veštini teleautomatike
Predavanje održano 13. maja 1899. u Klubu privrednika u Čikagu. Ovo predavanje, nedovršeno i u nepotpunom obliku, sačuvano je u Arhivi Muzeja Nikole Tesle.


9. Fenomen visokih frekvencija
Eksperimentalne demonstracije održane na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, u Havemajerovoj sali, uveče 12. aprila 1901. godine.


10. Novi Teslini pronalasci
Predavanje na sastanku Njujorške sekcije Nacionalnog udruženja za električno osvetljenje, koji je održan u zgradi Udruženja elektroinženjera u Njujorku, u ponedeljak uveče, 15. maja 1911. godine.

Translate »
TOP