Naša misija

Naš glavni zadatak je promocija Tesle, njegovog života i njegovog dela. Za mnoge od nas je posebno interesantan duhovi život velikog naučnika, njegova filozofija življnenja i pogled na lepu i pozitivnu budućnost.

Tesla je godinama bio sakrivan i ignorisan, posebno od naučnih institucija kojima je bio osnovni zadatak da prikažu istinu, a ne laži. Veliki broj “naučnika”, da bi sačuvali svoje pozicije, jednostavno su se uklapali u sistem, kao što i danas rade. To možemo potvrditi sa situacijom da u FDA (Food and Drug Administration (FDA) gde radi ogroman broj naučnika koji dozvoljavaju da prođe masa proizvoda, koji ne samo da nisu dobri, nego su štetni po ljudsko zdravlje i izazivaju razne bolesti. Ogroman kapital koji stoji iza FDA i korporacija koje proizvode “smrt”, sve to uspevaju da sklone od očiju javnosti, a “naučnici” koji imaju strah za svoju karijeru ĆUTE.

Ovde smo uzeli kao primer FDA, jer je najlakše da se razume za sve nas, zato što smo svakodnevno u kontaktu sa hranom, koju bi trebalo najblaže rečeno zabraniti, a korporacijama koje su trovale narod decenijama oduzeti kapital, prebaciti u obrazovanje i lečenje osoba koje su dobile bolest od njihovih proizvoda.

Hrana koja se prodaje posebno US proizvodnje meso puno je hormona, fabrikovana hrana sa atraktivnim izgledom puna sećera i farbe, koja posebno oštećuje decu, izazivajući dijabetes, koji je u drastičnom porastu. Mnogo još toga dolazi iz naučnih krugova, što je apsolutno neprihatljivo za javnost, koja najčešće nije upućena u istinu.

Mnogi, kako ih zovu “garage scientist”, su ospravan baš iz tih istih krugova, znam jer sam svedok mnogih priča.

Kad je po svim sredsvima javnog informisanja MIT “pronašao” bežični način punjenja mobilnog telefona, tada je u CA jedan od naših članova pokretao motor od 300W na daljini od 15 fita.

MALVERN PA PUNJAČ ZA AUTO BEŽIČNI, koji je bežično punio automobile, za uslov je tražio samo da auto bude iznad Sistema za punjenje.

OGROMNI FONDOVI ZA LABS I UNIVERZITI su bukvalno RASIPANJE NOVCA, bez da se skoro nikakva pomoć ne daje “garage scientist”.

Ličnog sam ubeđenja da se osobe rađaju sa talentom, koji se kasnije nadgrađuje i da ideja-vizija skoro uvek dolazi od pojedinca, a ne iz velikih labaratorija. Praćenje tih “garage scientist” i talentovanih pojedinaca od velikih institucija, je uobičajena praksa ne samo u US, nego po celom svetu. Veliki broj tih talentovanih osoba dobija studentske vize, ako su stranci da studiraju u US i velike korporacije im prave zelene karte. Naravno da su pod svim tim uslovima vezani i da skoro uvek rade za interes korporacije, bez da podržavaju svoju svetu dužnost NAUČNIKA i govore istinu.

Poverenje u naučne institucije je izgubljeno. Rešenje jeste da se više sredstava izdvaja za privatna lica i pojedince, kao i da se napravi zaštita ideja koje kasnije velike labaratorije pripisuju sebi, zato što su nadgradili ideje ili dobili sredstva od države i korporacija za njihovu razradu.

Nikako i ni pod kojim uslovima nećemo biti deo, niti podržati institucije koje zloupotrebljavaju kreative i vizionare.

Translate »
TOP